Video

Pemangkin Pembangunan Ummah
Shpae
Shpae
Shpae
Shpae
Shpae
Shpae
Shpae
Shpae
Shpae

Aktiviti Hafazan Al-Quran di PBYAB

PBAYB bukan sebuah institusi tahfiz, namun PBAYB adalah sebuah program intensif bagi para Huffaz al-Quran. Kekuatan hafazan dan mutu bacaan al-Quran para pelatih tetap diambil berat di PBAYB. Semoga Allah Ta’ala mempermudahkan para pelatih menghafaz, memahami dan menghayati al-Quran Adapun perlatihan di PBAYB adalah berteraskan prinsip HATAF iaitu Hafaz, Terjemah dan Faham ( الحفظ و […]
Read More

Copyright ©2023 Yayasan Bushra (1350331-V). All Rights Reserved. Developed & Maintained by Mytranspro.