BANTU KAMI

January 1, 2021

Pusat Bahasa Arab – Yayasan Bushra

Pusat Bahasa Arab – Yayasan Bushra

January 1, 2021

Alhamdulillah Yayasan Bushra telah menerima sejumlah 25 orang pelajar lepasan tahfiz bagi memulakan sesi latihan di Pusat Bahasa Arab (PBA) di bawah kelolaan YB. Matlamat utama penubuhan PBAYB ini adalah bertujuan memantapkan kemahiran Bahasa bagi pelajar huffaz yang ada diantara mereka tidak mengetahui makna perkata bagi ayat yang dihafal oleh mereka. Alhamdulillah, hasil dari sumbangan orang ramai, pelatih-pelatih ini dibiayai keseluruhannya. Semoga dengan adanya program ini YB dapat melahirkan para huffaz yang boleh menterjemah dan menafsirkan ayat yang di baca dan juga mahir dalam membaca kitab-kitab arab yang dapat menjadi “Generasi Memimpin Ummah” dimasa mendatang. InsyaAllah.

Copyright © 2020 Yayasan Bushra (1350331-V). All Rights Reserved. Designed & Maintained by GTNS.
No. 12-2, Jalan Lengkuas D16/D Taman Ken Rimba, Seksyen 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram