YAYASAN BUSHRA

Yayasan Bushra (YB) yang telah berdaftar pada 13hb. November 2019 bersedia memikul amanah serta tanggungjawab melaksanakan dua dasar utamanya: Dakwah dan Kebajikan. Kemudian dikembangkan lagi untukl Pengurusan Harta, Pembangunan Ekonomi dan Bantuan Pelaburan. Semua ini dijalankan dengan berteraskan kepada lima dasar Islam iaitu Aqidah, Akhlak, Manhaj, Al-Qur’an serta Fiqih dan Muamalah.

“Ummah yang baik akan membawa masa depan yang gemilang”

VISI

Sebagai Pemangkin pembangunan rohani dan jasmani di semua lapisan masyrakat berteraskan sumber wahyu yang utama dan sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah

MISI

  1. Berusaha dan mempelbagaikan methodologi dengan menjadikan ilmu sebagai asas utama
  2. Komited dalam memberikan bantuan dalam menjaga kebajikan golongan sasaran
  3. Pengurusan harta yang efisyen melalui konsep “AMANAH”
  4. Membantu untuk membangunkan dan memperkasakan Ekonomi Ummah

2 Dasar Utama Yayasan

Memahami kesan daripada masalah sosial yang kian meruncing di kalangan keluarga serta masyarakat muslim dewasa ini, YB mengambil langkah meletakkan usaha berdakwah sebagai teras utama dalam memimpin masyarakat secara umum untuk kembali kepada petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad iaitu Al-Quran & As-Sunnah dengan pendekatan yang sesuai dari masa kesemasa.

YB akan menyertai kerja-kerja serta menyalurkan bantuan kebajikan, termasuk pembelajaran, makanan, bencana dan lain-lain yang difikirkan perlu dalam mengurangkan bebanan mereka disamping menerapkan kefahaman serta tuntutan agama terhadap ujian yang dilalui mereka.

3 Dasar sokongan Yayasan

YB komited dalam memberikan khidmat pengurusan harta yang di amanahkan kepadanya berlandaskan syariah dengan pengurusan yang terbaik dalam memastikan harta yang diamanahkan itu mendapat pulangan ganjaran pahala di dunia juga akhirat.

Membantu membangunkan ekonomi muslim kepada golongan peniaga, pengusaha kecil dan sederhana agar dapat bersama-sama bersaing dalam perniagaan yang diceburi mereka serta dapat berkongsi hasil untuk ummah apabila berjaya nanti. In syaa Allah.

Persaingan dalam industri pengeluaran muslim yang berdaya maju tetapi menghadapi kekangan modal serta pemasaran, YB akan pertimbang peluang pelaburan (jangka pendek) yang ditawarkan di dalam perniagaan yang berisiko rendah serta patuh syariah.

AKTIVITI 2 DASAR UTAMA

AKTIVITI 3 DASAR SOKONGAN

No. 12, Taman Ken Rimba, 2, Jalan Lengkuas D16/D, Seksyen 16, 40200 Shah Alam, Selangor.

+603-5523 2832
+6013-969 7944

yb@yayasanbushra.com
yayasanbushra2020@gmail.com

Copyright ©2023 Yayasan Bushra (1350331-V). All Rights Reserved. Developed & Maintained by Mytranspro.